Izračunavanje procenta – kalkulator izračun postotka

izracun postoka kalkulator procenta

Ukoliko izracunavate procenat na mobilnom telefonu okrenite ekran vodoravno / horizontalno, kako bi ste mogli bolje videti sva polja na kalkulatoru procenta

Koliko je % od =
je koji postotak od =
je % od

+ % =   
- % =Izracunavanje procenta je vrlo jednostavno. Evo kako izracunati procenat uz digitiron za izračun postotka. Ovo je praktičan online procenat kalkulator. Tu je formula za procentni račun i lako možete savladiti izracun postotka ili procenta.

Primer izracunavanje procenta / postotka

Dakle evo primer kako izracunati recimo 17% od broja 549. Prvo što uradim  izračunam koliko je 1% od 549.  To naravno dobijamo tako što 549 podelimo sa 100 , dakle 549/100= 5,49 Sada je sve mnogo lako jer 5,49 pomnožimo sa 17, dakle 5,49*17= 93,33
Konačno to možemo da napišemo ovako 549/100*17= 93,33
Dakle izracunati procenat 17% od broja 549 jeste 99,33

Racunanje procenta kalkulator

Ovde imate kalkulator za izračunavanje postotka koji će vam automatski izbaciti rezultat. Kao što vidite ovaj procenat kalkulator ima još neke mogučnosti koje smo dodali gore. Koristite ovaj kalkulator za izračun postoka ili procenta uvek online, međutim ukoliko sada koristite telefon važno je da držite ekran u položaju vodoravno. Koristite kalkulator  na vrhu strane, upravo u ovom položaju, dakle ovako 

trenutna temperatura