Izračunavanje procenta – kalkulator izračun postotka

izracun postoka kalkulator procenta

Ukoliko izracunavate procenat na mobilnom telefonu okrenite ekran vodoravno / horizontalno, kako bi ste mogli bolje videti sva polja na kalkulatoru procenta

Koliko je % od =
je koji postotak od =
je % od

+ % =   
- % =

Izracunavanje procenta je vrlo jednostavno. Evo kako izracunati procenat uz digitiron za izračun postotka. Ovo je praktičan online procenat kalkulator. Tu je formula za procentni račun i lako možete savladati izracun postotka ili racunanje procenta.

Primer izračunavanje procenta ili postotka

Racunanje procenta. Dakle evo primer kako izracunati recimo 17% od broja 549. Prvo što uradim jeste da izračunam koliko je 1% od 549.  To naravno dobijamo tako što 549 podelimo sa 100 , dakle 549/100= 5,49 Sada je sve mnogo lako jer 5,49 pomnožimo sa 17, dakle 5,49*17= 93,33
Konačno to možemo da napišemo ovako 549/100*17= 93,33
Dakle izracunati procenat 17% od broja 549 jeste 99,33

Racunanje procenta kalkulator

Ovde imate kalkulator za izračunavanje postotka koji će vam automatski izbaciti rezultat. Kao što vidite ovaj procenat kalkulator ima još neke mogučnosti koje smo dodali gore. Koristite ovaj kalkulator za racunanje postoka uvek online. Koliki je procenat povećanja zarade, na primer. Ovde se može raditi dodavanje procenta ili oduzimanje procenta. To je praktično za izracunavanje popusta na cenu robe u procentima, povećanje zarade, veće plate ali i za mnoge druge racunske situacije. Poslušaj audio priču istorija kalkulatora, od drevne računaljke do super računara.