Izračunavanje procenta – kalkulator izračun postotka

izracun postoka kalkulator procenta

Ukoliko izracunavate procenat na mobilnom telefonu okrenite ekran vodoravno / horizontalno, kako bi ste mogli bolje videti sva polja na kalkulatoru procenta

Koliko je % od =
je koji postotak od =
je % od

+ % =   
- % =Izracunavanje procenta je vrlo jednostavno. Evo kako izracunati procenat uz digitiron za izračun postotka. Ovo je odličan online procenat kalkulator. Tu je formula za procentni račun i lako možete savladiti izracun postotka ili procenta.

Primer izracunavanje procenta / postotka

Dakle evo primer kako izracunati recimo 17% od broja 549. Prvo što uradim  izračunam koliko je 1% od 549.  To noravno dobijamo tako što 549 podelimo sa 100 , dakle 549/100= 5,49 Sada je sve mnogo lako jer 5,49 pomnožimo sa 17, dakle 5,49*17= 93,33
Konačno to možemo da napišemo ovako 549/100*17= 93,33
Dakle izracunali smo procenat ovako 17% od broja 549 jeste 99,33

Racunanje procenta kalkulator

Ovde imate kalkulator za izracunavanje procenta ili postotka koji će vam automatski izbaciti rezultat ali kao što vidite ovaj procenat kalkulator ima još neke mogučnosti koje smo dodali gore. Koristite ovaj kalkulator gore za izračun postoka ili procenta, ukoliko koristite telefon sada držite ekran u položaju vodoravno, upravo ovako 

trenutna temperatura