Avansert kalkulator online

Vi presenterer deg online kalkulator som beregner grunnleggende matematiske operasjoner samt komplekse matematiske uttrykk. Avansert matte kalkulator på nett

Denne matematiske kalkulator lar deg gjøre databehandling brøker, logaritmer, beregne vektor, matriser av trigonometriske funksjoner og mye mer.
Derfor kan beregningen gjøres for å løse alle oppgaver i matematikk og på et annet problem som krever bruk av avanserte funksjoner gjennom elektroniske kalkulatorer. Veldig enkel og rask, alltid tilgjengelig! → Tommer til cm kalkulator

0
Rad
?
>
.
2nd
(
)
%
1/x
x2
x3
yx
x!
xy
log
sin
cos
tan
ln
sinh
cosh
tanh
ex
Deg
π
EE
Rand
mc
m+
m-
mr
AC
+/–
÷
×
7
8
9
4
5
6
+
1
2
3
=
0
.
 

Historie om kalkulatoren

Helt tilbake i 1969 skapte den første kalkulator. Da den enhet basert på integrert krets som kunne utføre grunnleggende aritmetiske operasjoner (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon) ble oppfunnet. Størrelsen på kalkulatoren vanligvis matchet størrelsen på lommen (en lommekalkulator).
Senere har kalkulatorene fikk mange andre matematiske funksjoner, så noen kalkulatorer kan også programmeres. Kalkulator funksjoner er nå overtatt av stasjonære PCer. Over Internett, er den moderne kalkulator tilgjengelig for alle og overalt og i hvert øyeblikk, og det er helt gratis for alle typer av beregninger i matematikk. I dag , nesten alle av oss bruker kalkulatorer. Det er mer komplekse kalkulatorer spesialisert for forskjellige formål. Desse er vitenskapelige kalkulatorer med taster for trigonometriske funksjoner og lignende, deretter programmering kalkulatorer som har evnen til å jobbe med binære og heksadesimale tall, samt finansielle kalkulatorer som blant andre funksjoner kan beregne renter.