Rimski Brojevi

Kako se pišu rimski brojevi do 100 ili do 1000? Pre svega rimski brojevi su sistem brojeva za koji su zaslužni stari Rimljani. Rimski brojevi počivaju na kombinaciji od 7 simbola, koji su označavali određene arapske brojeve:

I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000.

 
 
 
 

Pretvaranje rimskih brojeva će biti jasnije pomoću tabele koja sledi.Tabela može da pomogne. Takodje postoji konverter koji uvodimo uskoro za prebacivanje arapskih brojeva u rimske brojeve.

Kako napisati rimski broj godina 2017 ili 2018?
Primer: 2017 kao rimski broj piše se MMXVII zatim rimski broj 2018 piše se MMXVIII

Rimski brojevi do 100 dati su u tabeli

rimski brojevi pretvaranje konvertovanje

Rimski brojevi karakteristični su zato što:

1. kod sistema rimskih brojeva ne postoji broj nula
2. nije moguće napisati decimalni broj sistemom rimskih brojeva