Rimski Brojevi Konvertor

Unesite arapski ili rimski broj:Rezultat konverzije:

Iz prvog polja izbrisi broj 1 , upiši rimski broj ili arapski za koji želiš konvertovanje i pritisni enter ili GO na telefonu. Konvertovanje je gotovo ! Kako se pišu  rimski brojevi do 100 ili do 1000? Pre svega rimski brojevi  ( roman numerals ) su sistem brojeva za koji su zaslužni stari Rimljani. Rimski brojevi počivaju na kombinaciji od 7 simbola, koji su označavali određene arapske brojeve:

I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000.

Pretvaranje rimskih brojeva će biti jasnije pomoću tabele koja sledi.Tabela može da pomogne. Takodje postoji konverter koji se nalazi na ovoj strani za prebacivanje arapskih brojeva u rimske brojeve i rimski broj u arapski broj.

Kako napisati rimski broj godina 2017 ili 2018?
Primer: 2017 kao rimski broj piše se MMXVII zatim rimski broj 2018 piše se MMXVIII

Rimski brojevi do 100 dati su u tabeli

rimski brojevi pretvaranje konvertovanje
Rimski brojevi karakteristični su zato što:

1. kod sistema rimskih brojeva ne postoji broj nula
2. nije moguće napisati decimalni broj sistemom rimskih brojeva