Rimski Brojevi Konvertor

Umesto broja 1 u prvo polje treba da unesete neki arapski koji zelite pretvorti u rimski broj. Zatim pritisnite enter ili ako ste na mobilnom telefonu pritisnite GO:Rezultat konverzije:

Kako se pišu  rimski brojevi do 100 ili do 1000? Pre svega rimski brojevi  ( roman numerals ) su sistem brojeva za koji su zaslužni stari Rimljani. Rimski brojevi počivaju na kombinaciji od 7 simbola, koji su označavali određene arapske brojeve:

I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000.

Pretvaranje rimskih brojeva će biti jasnije pomoću tabele koja sledi. Tabela može da pomogne. Takodje postoji konverter koji se nalazi na ovoj strani za prebacivanje arapskih brojeva u rimske brojeve.

Kako napisati rimski broj godina 2020 ili 2019?
Primer: 2019 kao rimski broj piše se MMXIX zatim rimski broj 2020 piše se MMXX

Rimski brojevi do 100 dati su u tabeli

rimski brojevi pretvaranje konvertovanje
Rimski brojevi karakteristični su zato što:

1. kod sistema rimskih brojeva ne postoji broj nula
2. nije moguće napisati decimalni broj sistemom rimskih brojeva