Kalkulator temperature farenhajt, celzijus, kelvin

Kalkulator kelvin u celzijus, zatim konvertor farenhajt to celsius, jednostavno racunanje pomoću online kalkulatora-konverzije. Kelvin, celzijus i farenhajt predstavljaju različite jedinice koje se koriste za merenje temperature širom sveta.
Ovaj jednostavni converter omogućava da lako možete pretvoriti kelvine u celzijuse, celzijuse u farenhajte, kelvine u farenhajte. Uskoro dodajemo kelvine!

Kako radi konvertor temperature

Kako radi ovaj univerzalni konvertor. Kao Unit Type odaberite stavku TEMPERATURE. Zatim izaberite dole iz celsius u farenheit ili obrnuto, pa tek onda u samo jedno od praznih polja na kalkulatoru upisati temperaturu koju želite da kovertujete. Klikom na calculate dobićete konverziju u željenu jedinicu temperature.

Kelvin je osnovna jedinica mere u SI sistemu koja se koristi za merenje temperature. Jedinica je dobila naziv po lordu Viljemu Kelvinu. Medjunarodna oznaka za kelvin je “K”. Tačka mržnjenja vode iznosi 273.15 K, dok tačka ključanja vode iznosi 373.1339 K.

Temperature in New York in Celsius

Celzijus je jedinica mere koja se koristi za merenje temperature. Ime je dobila po švedskom astronomu Andersu Celzijusu. Po Celzijusovoj temperaturnoj skali tačka na kojoj voda mrzne iznosi 0 stepeni ( stupnjeva ) a tačka ključanja vode iznosi 100 stepeni.

Farenhajt predstavlja skalu za merenje temperature. Dobila je ime po nemačkom fizičaru Gabrijelu Farenhajtu. Ova skala se zasniva na podeli od 180 delova izmedju tačke mržnjenja i tačke ključanja vode. Po Farenhajtu led se topi na 32 F a voda ključa na 212 F.

POGLEDAJ SADA I SAZNAJ TRENUTNO PODATKE Temperatura sada, vreme danas i sutra, prognoza 7 ili 10 dana

Convert fromConvert inFormula
CelsiusFahrenheit°F = °C × 1.8 + 32
FahrenheitCelsius°C = (°F – 32) / 1.8
CelsiusKelvin K = °C + 273.15
KelvinCelsius°C = K – 273.15