Kalkulator temperature farenhajt, celzijus, kelvin

Kalkulator kelvini u celzijuse, zatim konvertor farenhajt to celsius, jednostavno racunanje pomoću online kalkulatora-konverzije. Kelvin, celzijus i farenhajt predstavljaju različite jedinice koje se koriste za merenje temperature širom sveta.

Temperatura u kelvinima

Kelvin je osnovna jedinica mere u SI sistemu koja se koristi za merenje temperature. Jedinica je dobila naziv po lordu Viljemu Kelvinu. Međunarodna oznaka za kelvin je “K”. Tačka mržnjenja vode iznosi 273.15 K, dok tačka ključanja vode iznosi 373.1339 K.

Temperatura u Celzijusima

Celzijus je jedinica mere koja se koristi za merenje temperature. Ime je dobila po švedskom astronomu Andersu Celzijusu. Po Celzijusovoj temperaturnoj skali tačka na kojoj voda mrzne iznosi 0 stepeni ( stupnjeva ) a tačka ključanja vode iznosi 100 stepeni.

Temperatura u Farenhajtima

Farenhajt predstavlja skalu za merenje temperature. Dobila je ime po nemačkom fizičaru Gabrijelu Farenhajtu. Ova skala se zasniva na podeli od 180 delova između tačke mržnjenja i tačke ključanja vode. Po Farenhajtu led se topi na 32 F a voda ključa na 212 F.

POGLEDAJ SADA I TRENUTNE PODATKE Temperatura, vreme danas i sutra, prognoza 10 dana

Formula pretvaranje Farenhajt, Celsijus, Kelvin

Konverzija izKonverzija uFormula
CelsiusFahrenheit°F = °C × 1.8 + 32
FahrenheitCelsius°C = (°F – 32) / 1.8
CelsiusKelvin K = °C + 273.15
KelvinCelsius°C = K – 273.15
Temperaturna skala formula, pretvaranje kelvini, farenhajti, celsijusi