BMI kalkulator – body mass index

Kalkulator za izračunavanje BMI Indeksa telesne mase ili BMI kalkulator ( body mass index for men, women, online chart) služi za proračun stepena gojaznosti i može da ukaže na evantualni problem sa preteranom težinom. Kroz merenje koje sprovode lekari BMI je okarakterisan kao dobar pokazatelj.BMI kalkulator tačno koristi formulu i stavlja u odnos visinu i težinu muške ili ženske osobe. Izracunavanje sa BMI kalkulatorom se i pored svega ne uzima  kao  merilo za procenu gojaznosti,  ali ni za procenu zdravlja neke osobe jer ne uzima u obzir telesnu građu pojedinca.Tabela BMI indexa telesne mase za zene i muskarce:

BMI Žene/Women Muškarci/Men
prenizak BMI <19.1 <20.7
idealan BMI 19.1-25.8 20.7-26.4
lagano visok BMI 25.9-27.3 26.5-27.8
visok BMI 27.4-32.3 27.9-31.1
previsok BMI 32.4-45 31.2-45

Napomena: Ovaj Bmi kalkulator nije namenjen za izračunavanje indeksa telesne mase kod dece, dok kod sportista ili osoba koje su krupnije građe, udeo mišićne i koštane mase u odnosu na visinu je veliki, ali to nikako ne znači da su gojazni.