BMI kalkulator – body mass index

Kalkulator za izračunavanje BMI Indeksa telesne mase ili BMI kalkulator ( body mass index for men, women, online chart) služi za proračun stepena gojaznosti i može da ukaže na evantualni problem sa preteranom težinom. Kroz merenje koje sprovode lekari BMI je okarakterisan kao dobar pokazatelj.BMI kalkulator tačno koristi formulu i stavlja u odnos visinu i težinu muške ili ženske osobe. Izracunavanje sa BMI kalkulatorom se i pored svega ne uzima  kao  merilo za procenu gojaznosti,  ali ni za procenu zdravlja neke osobe jer ne uzima u obzir telesnu građu pojedinca.Tabela BMI indexa telesne mase za zene i muskarce:

BMI STAROST PREKO 20 GOD.
prenizak BMI <18.5
IDEALAN BMI 18,5-24,9
lagano visok BMI 25-29.9
visok BMI 30-34.9
previsok BMI 35-39

Napomena: Ovaj Bmi kalkulator nije namenjen za izračunavanje indeksa telesne mase kod dece, dok kod sportista ili osoba koje su krupnije građe, udeo mišićne i koštane mase u odnosu na visinu je veliki, ali to nikako ne znači da su gojazni.