Kalkulator

Brzo i lako računanje online. Ovaj kalkulator, digitron, računalo, izračunava osnovne matematičke operacije sabiranje, oduzimanje, mnozenja i deljenje ali i složene izraze iz matematike. Kakulator za svakodnevno računanje pamti poslednji rezultat i prikazuje kada iznova posetite sajt. Ako želite novi izračun pritisnite C na kalkulatoru i počnite. Ovde se sada nalazi stari ⇒ OnLine Kalkulator

Ovaj matematički kalkulator online, za osnovce i srednjoškolce izračunavanje razlomaka takodje pronađite na ovim stranicama, proračun logaritma, računanje stepena, korena, vektora izračun matrica trigonometrijske funkcije. Brza kalkulacija digitronom rešavanje zadataka ili provera znanja iz matematike, fizike, hemije, scientific calculator napredne funkcije online kalkulatora.Koristi se i na mobilnom telefonu.

0

Rad
?
>
.

2nd
(
)
%
1/x
x2
x3
yx
x!
xy
log
sin
cos
tan
ln
sinh
cosh
tanh
ex
Deg
π
EE
Rand
mc
m+
m-
mr
AC
+/–
÷
×
7
8
9
4
5
6
+
1
2
3
=

0
.