Istorija kalkulatora od računaljke do super računara

Početak računanja seže unazad hiljadama godina. Tako su drevni Egipćani koristili abakus za osnovne matematičke operacije. Grci su koristili mehaničke uređaje kao što je Antikitera mehanizam za praćenje astronomske pozicije planeta. Ovi uređaji su bili sasvim sigurno revolucija za svoje vreme!  Ali su biili ograničeni u svojim sposobnostima. Gde počinje istorija kalkulatora ? Audio priča o razvoju prvih kalkulatora traje svega 3 minuta.

Audio priča: Istorija kalkulatora od računaljke do super računara

Profesionalni voice over, audio na srpskom, narator A. Arsic

Super Računari Današnjice

Današnji super računari predstavljaju vrhunac tehnološkog napretka. Oni su sposobni da obrade nezamislivi broj računskih operacija u sekundi i koriste se za kompleksne zadatke kao što su simulacije, istraživanje lekova i proračune u astrofizici. Super računari kao što su Summit i Fugaku su postali esencijalni za naučna istraživanja.

Budućnost Računara

Računarka tehnologija nastavlja da se razvija brzinom svetlosti. Razvoj veštačke inteligencije (AI), kvantnih računara i Internet of Things (IoT) uređaja otvara nova vrata za inovacije. Očekuje se da će buduće generacije računara biti još moćnije i da će transformisati naše živote na načine koje danas sigurno i ne možemo da zamislimo.