Kalkulator razlomaka

Kalkulator razlomakafractions calculator omogućava operacije množenje, deljenje, oduzimanje i sabiranje razlomaka. Ukoliko ste zaboravili šta je to brojilac,  a šta imenilac evo ilustracije primera:

kalkulator razlomci brojilac imenilac

Kako koristiti kalkulator razlomaka

1. Za prvi razlomak: u prvo prazno polje na online kalkulatoru upisujete brojilac to je ( polje: Numerator 1 ), zatim u drugo prazno polje upisujete imenilac to je (polje: Denominator 1).
2. Zadamo određenu operaciju između 2 razlomka ( polje: Operation ) – sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje
3. Za drugi razlomak: u sledeće prazno polje upisujete brojilac drugog razlomka ( polje: Numerator 2 ), zatim u narednom polju upisujete imenilac drugog razlomka (polje: Denominator 2).

4. Pritisnite Calculate i sledi rezultat !

Browse

Za školarce važi sledeće: Kalkulator razlomaka je pre svega tu da vam pomogne u radu sa razlomcima kako biste isključivo proverili rezultat koji ste prethodno samostalno dobili kroz vežbu u zadatke. Ovaj kalkulator vam neće pomoći da usavršite direktno svoje znanje o razlomcima koje se opravdano zahteva od vas. Zato je najbolje na vreme pogledati vrlo kratke ilustrovane primere koje smo kreirali za vas ali i za sve druge širom sveta. Na sledećim linkovima nalazi se  objašnjene operacije sa razlomcima:

  1. sabiranje razlomaka → how to add fractions
  2. oduzimanje razlomaka → how to subtract fractions
  3. deljenje razlomaka  → how to divide fractions
  4. množenje razlomaka → how to multipy fractions
  5. iz decimala u razlomak → decimal to fraction calculator
  6. uprošćavanje razlomaka → simplifying fractions calculator