Pikseli u milimetrima ili centimetrima, koliko je pixela u cm

Konvertor piksela u milimetrima. Koliko piksela ima u centimetru, ili koliko centimetar ima pixela. Jednostavno pretvaranje i izračunavanje pomoću ovog namenskog kalkulatora za računanje  pixela u cm ( cm to px converter ) ali i obrnuto.

Zanimljivost: Da li ste znali koliko piksela ima ljudsko oko ? Nauka javja odgovor: Istraživanja su pokazala da ljudsko oko ima 576 megapiksela. To znači da naše oko kroz jednu fokusnu tačku, može da vidi toliko oštro, kao i kamera od 576 megapiksela.

Korisno može biti i za obradu fotografija koje je napravio vaš novi fotoaparat ili smart telefon, takođe možete na osnovu broja pixela ovim konvertorom ustanoviti odnos u cm ( centimetrima )

kalkulator-konvertor se koristi tako što u polje pixel unesete određenu vrednost, a tada će biti izvršena automatska konverzija tj. momentalno prebacivaje – pretvaranje broja piksela u centimetar. Recimo neka vaša fotografija je širine 640 pixela. Odmah ćete saznati koliko je to santimetara ili milimetara ( mm ) pa čak i incha ( in ) putem ovog jednostavnog i online  pixel to cm konvertora kalkulatora.

centimeter [cm]:
millimeter [mm]:
pixel (X):
inch [in]:


pixel to cm → 1 px = 0.026458 cm

cm to pixel → 1 cm = 37.795276 px