Tablica Mnozenja

Tablica množenja

Ovo je najbolja tablica množenja za učenje napamet po bojama sa sve mlade đake, učenike i školarce.