idealna tezina

idealna telesna tezina kako izracunati kalkulator

idealna tezina tela u odnosu na visinu. kako da izracunam svoju idealnu tezinu