Dnevni bioritam kalkulator za današnji dan

Bioritam na danasnji dan. Kako se energija tela i svesti čoveka menja u ciklusima tako se može izračunati bioritam za danas.

bioritam za danas, bioritam za danasnji dan

Physical % → Fizički Bioritam,

Emotional %→ Emocionalni bioritam,

Intelligence % → intelektualni bioritam,

Intuition % → intuitivni bioritam za današnji dan.

Šta je fizički, emocionalni, intelektualni bioritam

Fizički bioritam čiji ciklus traje 23 dana, fizička sposobnost, snaga, kondicija organizma, spavanje, nivo energije, apetit.

Emotivni bioritam ciklus traje 28 dana, raspoloženje, osećanja, emotivno zdravlje i smirenje, kreativnost.

Intelektualni bioritam ciklus 33 dana, koncentracija, analitičnost, mentalna sposobnost donošenja odluka, stabilnost nervnog sistema.

Bioritam možeš pratiti svakoga dana na ovoj stranici besplatno !

Svaki ciklus u bioritmu je podeljen u 2 faze koje treba posmarati više kao aktivnu i pasivnu fazu, nego kao pozitivnu i negativnu fazu. Bioritam nije horoskop – neće objasniti ili predvideti događaje. Zapravo izračunati bioritam oslikava trenutno procentualno stanje emocija, potencijalne moguće strahove i brige, fizičko i intelektualno stanje za svaki dan. Svoj bioritam možeš pratiti svakodnevno na ovoj stranici, kada se probudiš, kao rutial za početak novog dana.