Converter, mph to kmh, milje u kilometre na sat, metar/sekundi, čvorovi, kalkulator

mph to kmhkm/h to mphkm h to msknots to km/s

Kalkulator brzine tj. converter za pretvaranje  milje na sat u kilometre na sat ( mph to kmh ), zatim izracunavanje brzine,  cvorovi u km/h. Takođe ovaj kalkulator omogućava prebacivanje u metre po sekundi ( km h to ms ). Saznajte kojom brzinom se kretao automobil, čamac ili brod.

Ovde su prikazane vrednosti u odnosu na mernu jedinicu za brzinu kilometri na sat km/h gde se dobijaju vrednosti za jedinice milje na sat, metri po sekundi, brzina u čvorovima.

kilometer/hour [km/h]:1
mile/hour [mi/h]: 0.621371192
meter/second [m/s]:0.277777778
knot [kt, kn]:0.539956803

*** Čvor na engleskom knot (kt) je merna jedinica za brzinu koja se najviše koristi u pomorstvu, meteorologiji i vazduhoplovstvu (zrakoplovstvu).

Kada je u pitanju konverzija mernih jedinica za brzinu bilo da su kilometri po satu, milja na sat, metri po sekundi, ili brzina vrlo jednostavno i brzo dolazite to traženog razultata, tako što u prazno polje upišete  vrednost koja vam je već poznata. Dakle ukoliko znate koliko km/h želite da pretvorite u milje na sat mp/h. Onda upišite  poznatu vrednost km/h u odgovarajuće polje i sledi automatska konverzija koja će prikazati mph, ms, cvorove.

Online kalkulator  converter kmh / mph / ms / knot 

kilometer/hour:
mile/hour [mi/h]:
meter/second:
knot [kt, kn]: