BMI kalkulator – body mass index

bmi kalkulator izracunavanje indexa telesne mase

Kalkulator za izračunavanje BMI Indeksa telesne mase ili BMI kalkulator ( body mass index ) služi za proračun stepena gojaznosti i može da ukaže na evantualni problem sa preteranom težinom. Kroz merenje koje sprovode lekari BMI je okarakterisan kao dobar pokazatelj.

 
 
 

BMI kalkulator tačno koristi formulu i stavlja u odnos visinu i težinu muške ili ženske osobe. Izracunavanje bmi pomoću kalkulatora se i pored toga ne uzima  kao  merilo za procenu koliko je osoba gojazna ili ne,  ali ni za procenu zdravlja određene osobe jer ne uzima u obzir telesnu građu pojedinca.

 

Kod sportista ili osoba koje su krupnije građe, udeo mišićne i koštane mase u odnosu na visinu je veliki, ali to nikako ne znači da su debeli.